TEST ANTYGENOWY + ZAŚWIADCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

female-doctor-doing-nasopharyngeal-swab-test-male-patient-doctor-wearing-medical-protective-equipment-mask-protective-glasses-gloves-smock-1