TEST ANTYGENOWY

  • Rodzaj badania: jakościowe wykrycie antygenu SARS-CoV-2

  • Materiał: wymaz z nosogardzieli

  • Czas oczekiwania na wynik: do 3h

  • Cena testu: 150 zł

female-doctor-doing-nasopharyngeal-swab-test-male-patient-doctor-wearing-medical-protective-equipment-mask-protective-glasses-gloves-smock-1