Bezpłatne badanie 40 PLUS

Bezpłatne badanie 40 PLUS

Jak otrzymać BEZPŁATNY Pakiet Badań 40 plus? 
  1. Badanie może wykonać każdy powyżej 40-tego roku życia. Bez górnej granicy wieku. Jeżeli masz 102 lata również przysługuje Ci BEZPŁATNY Pakiet Badań 40 plus.
  2. Jeżeli minął rok od wykonania BEZPŁATNEGO Pakietu Badan 40 plus, przysługuje Ci ponownie możliwość wykonania BEZPŁATNIE Pakietu Badań 40 plus.
  3. Wybierz date oraz godzinę.
  4. Podaj swoje Imię, Nazwisko, PESEL, numer telefon oraz opcjonalnie adres email.
  5. Kliknij Wyślij otrzymasz SMS z potwierdzeniem wizyty.
  6. Prosimy o przybycie 10 minut przed zaplanowana data, pracownik Laboratorium pomoże przy rejestracji niezbędnej do otrzymania BEZPŁATNEGO Pakietu Badań 40plus.